[Үзүүлэлт:] 1000мг

[Сав баглаа боодол:] Хайрцаг

[ Хадгалах...

[Үзүүлэлт:] 500мг

[Сав баглаа боодол:] Лонхны хайрцаг

...

[Үзүүлэлт:] 500мг

[Сав баглаа боодол:] Лонхны хайрцаг

...

[Үзүүлэлт:] 300мг ~ 1000мг

[Сав баглаа боодол:] Хайрцаг

[…

[Үзүүлэлт:] 500-1000мг

[ Сав баглаа боодлын дэлгэрэнгүй ] Бөөнөөр савлах...

[Үзүүлэлт:] 500мг

[Сав баглаа боодол:] Нэг уутанд 6000ш, 15000ш…