[Химийн нэрс] β-каротин-4,4'-дион; 4,4'- дикето-β-каротин [CAS NO…
[Бусад нэр] Тиоктидын хүчил [CAS №] 1077-28-7 [Молекулын томъёо]…
[CAS NO. ] 791-28-6 [Молекулын томъёо] C18H15OP [Молекулын жин] 278.…
[CAS NO. ] 813-94-5 [Молекулын томъёо] Ca3 (C6H5O7) 2 [Молекулын жин ...
[Бусад нэр] Гамма-Аминобутрик хүчил, ГАБА [CAS NO. ] 58186-27-9 […
[Бусад нэр] Гамма-Аминобутрик хүчил, ГАБА [CAS NO. ] 56-12-2 [Молекулын ...